doğal kıran ayırcası

doğal kıran ayırcası

bk. Doğal kıran akçesi.


doğal kıran ayırcası için benzer kelimeler


doğal kıran ayırcası, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'a', 'l', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'a', 'n', ' ', 'a', 'y', 'ı', 'r', 'c', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
doğal kıran ayırcası kelimesinin tersten yazılışı ısacrıya narık lağod diziliminde gösterilir.