doğrultu açılan

doğrultu açılan

bk. yönelti açıları.


doğrultu açılan için benzer kelimeler


doğrultu açılan, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'l', 't', 'u', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'l', 'a', 'n', şeklindedir.
doğrultu açılan kelimesinin tersten yazılışı nalıça utlurğod diziliminde gösterilir.