karakteristik doğrultu

karakteristik doğrultu İng. characteristic direction

Yüzeyin şekil operatörünün karakteristik değerlerine karşılık gelen karakteristik vektörlerin belirttikleri doğrultulardır.


karakteristik doğrultu için benzer kelimeler


karakteristik doğrultu, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', 'k', 't', 'e', 'r', 'i', 's', 't', 'i', 'k', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'l', 't', 'u', şeklindedir.
karakteristik doğrultu kelimesinin tersten yazılışı utlurğod kitsiretkarak diziliminde gösterilir.