yukarı - içeri doğrultu

yukarı - içeri doğrultu Osm. Yukarı-içeri hat

Kılıçoyuncularının gövdeleri üzerinde saptanan dört bölümden biri. Savut tutan ele göre belden yukarda ve içte kalan kesimi (savut sağ elde olduğuna göre sol kesimi) gösteren yön.


yukarı - içeri doğrultu için benzer kelimeler


yukarı - içeri doğrultu, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'u', 'k', 'a', 'r', 'ı', ' ', '-', ' ', 'i', 'ç', 'e', 'r', 'i', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'l', 't', 'u', şeklindedir.
yukarı - içeri doğrultu kelimesinin tersten yazılışı utlurğod ireçi - ırakuy diziliminde gösterilir.