doğrusal dönüşümün izi

doğrusal dönüşümün izi İng. trace of a linear transformation

V sonlu boyutlu bir vektör uzayı olmak üzere, A : V -> V doğrusal dönüşümüne, V 'nin bir F tabanına göre karşılık gelen matrisinin izi. Bu sayı F tabanının seçilişinden bağımsızdır.


doğrusal dönüşümün izi için benzer kelimeler


doğrusal dönüşümün izi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 's', 'a', 'l', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', 'ü', 'n', ' ', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
doğrusal dönüşümün izi kelimesinin tersten yazılışı izi nümüşünöd lasurğod diziliminde gösterilir.