döl yatağı çıkması

döl yatağı çıkması İng. uterine prolapse

Döl yatağı bağlarının veya tabanının gevşemesi sonucu, normal yerinden ayrılarak tümünün veya bir kısmının döl yolundan dışarıya sarkması, uterus prolapsusu, döl yatağı prolapsusu, prolapsus uteri, hlk. yataklık çıkması, iç çıkması. Döl yatağı atonisiyle istemsiz kasılmalardaki ritim bozukluğu hazırlayıcı nedenlerdir.


döl yatağı çıkması için benzer kelimeler


döl yatağı çıkması, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'l', ' ', 'y', 'a', 't', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
döl yatağı çıkması kelimesinin tersten yazılışı ısamkıç ığatay löd diziliminde gösterilir.