dolap

dolap, -bı Ar. d°l¥b

a. 1. Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan kapaklı mobilya: “Hemen aynalı dolabını açtı, en iyi çarşafını çıkararak acele giyinmeye başladı.” -P. Safa. 2. Dönerek çalışan ve özellikle su çeken düzen: Kuyu dolabı. 3. Dönme dolap. 4. İstanbul bedesteninde dükkân: Bedestende iki dolap tutuyor. 5. tiy. Orta oyununda sahnede dükkân veya ev olarak kullanılan dekor. 6. mec. Düzen: “Kendisinden önc mahpushanede dönen dolapları kulak verip ciddiyetle dinlememişti.” -K. Korcan.


dolap

Pencere.


dolap

1. Kendirden ip bükmeye yarayan aygıt. 2. Dokumacılıkta iplik sarılan aygıt. 3. Kuyu çıkrığı. 4. Kuyuları temizlemek için kullanılan tertibat. 5. Derileri harçla birlikte döndüren aygıt. 6. Araba ve kağnılarda sapların düşmemesi için tahtadan yapılmış özel tertibat.

< Ar. dolâb) dolap, bir tür salıncak


dolap İng. cabinet
dolap İng. storage cabinet, safe, vault

Sinema/TV. Filmlerin dış etkilerden korunması ve saklanmasında kullanılan, havalandırma ve yangın söndürme donanımı bulunan madenden korumalık.


dolap

1. Kuyu çıkrığı. (Köke *Gelendost -Isparta) 2. Kırım makinesinde, ekinin bıçağın önüne gelmesini sağlayan araç. (Yenikent *Aksaray -Niğde)


dolap için benzer kelimeler


dolap, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'a', 'p', şeklindedir.
dolap kelimesinin tersten yazılışı palod diziliminde gösterilir.