dolap çeviren

dolap çeviren İng. intriguer

Kendi çıkarı için binbir türlü hile yapan, dolap çeviren kişi.


dolap çeviren

bk. entrikacı.


dolap çeviren için benzer kelimeler


dolap çeviren, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'a', 'p', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'e', 'n', şeklindedir.
dolap çeviren kelimesinin tersten yazılışı neriveç palod diziliminde gösterilir.