tersine çeviren tabaka

tersine çeviren tabaka Fr. couche renversante

(astronomi)


tersine çeviren tabaka için benzer kelimeler


tersine çeviren tabaka, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 's', 'i', 'n', 'e', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'e', 'n', ' ', 't', 'a', 'b', 'a', 'k', 'a', şeklindedir.
tersine çeviren tabaka kelimesinin tersten yazılışı akabat neriveç enisret diziliminde gösterilir.