dolma demiri

dolma demiri

Patlıcan, kabak oymaya yarayan oyacak.


dolma demiri için benzer kelimeler


dolma demiri, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'm', 'a', ' ', 'd', 'e', 'm', 'i', 'r', 'i', şeklindedir.
dolma demiri kelimesinin tersten yazılışı irimed amlod diziliminde gösterilir.