dolma kalem

dolma kalem

a. İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi: “Sağ elinin parmakları arasındaki siyah renkli, şık bir dolma kalem var.” -A. Ümit.


dolma kalem için benzer kelimeler


dolma kalem, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'm', 'a', ' ', 'k', 'a', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
dolma kalem kelimesinin tersten yazılışı melak amlod diziliminde gösterilir.