doyum noktası

doyum noktası

a. İstek ve gereksinimlerin en üst sınırı.


doyum noktası İng. saturation point

1. Bir ülke, bölge veya piyasanın bir mal veya hizmete yönelik isteminin tamamen karşılanmış olması. Bu nokta mal ya da hizmet tüketiminin nüfusa oranı biçiminde tanımlanır. 2. Marjinal Fayda Kanununa göre bir maldan tüketilen miktar arttıkça, her bir birimden sağlanan faydanın giderek azalıp sıfıra ulaştığı nokta.


doyum noktası için benzer kelimeler


doyum noktası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'y', 'u', 'm', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
doyum noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon muyod diziliminde gösterilir.