durdu durdu, turnayı gözünden vurdu

durdu durdu, turnayı gözünden vurdu

“uzun süre bekledi ancak sonunda isteğini elde etti” anlamında kullanılan bir söz.


durdu durdu, turnayı gözünden vurdu için benzer kelimeler


durdu durdu, turnayı gözünden vurdu, 35 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'd', 'u', ' ', 'd', 'u', 'r', 'd', 'u', ',', ' ', 't', 'u', 'r', 'n', 'a', 'y', 'ı', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', 'n', 'd', 'e', 'n', ' ', 'v', 'u', 'r', 'd', 'u', şeklindedir.
durdu durdu, turnayı gözünden vurdu kelimesinin tersten yazılışı udruv nednüzög ıyanrut ,udrud udrud diziliminde gösterilir.