durduraç çanağı

durduraç çanağı İng. brake drum

Tekerleğe bağlı ve iç bölümü sürtünme yüzeyini oluşturan yuvgu biçimindeki çanak.


durduraç çanağı için benzer kelimeler


durduraç çanağı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'd', 'u', 'r', 'a', 'ç', ' ', 'ç', 'a', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
durduraç çanağı kelimesinin tersten yazılışı ığanaç çarudrud diziliminde gösterilir.