durduraç pabucu

durduraç pabucu İng. brake shoe

Durduraç çanağına sürtünen durduraç tabanının bağlandığı yarım ay biçimindeki parça.


durduraç pabucu için benzer kelimeler


durduraç pabucu, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'd', 'u', 'r', 'a', 'ç', ' ', 'p', 'a', 'b', 'u', 'c', 'u', şeklindedir.
durduraç pabucu kelimesinin tersten yazılışı ucubap çarudrud diziliminde gösterilir.