durdurma banyosu

durdurma banyosu İng. stop bath

Sinema İşlemede, bir önceki banyonun kimyasal etkimesini önlemekte kullanılan eriyik (örneğin bir alkali banyosundan sonra başvurulan asit banyosu).


durdurma banyosu için benzer kelimeler


durdurma banyosu, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', ' ', 'b', 'a', 'n', 'y', 'o', 's', 'u', şeklindedir.
durdurma banyosu kelimesinin tersten yazılışı usoynab amrudrud diziliminde gösterilir.