durdurulan çek

durdurulan çek İng. stopped check, blocked check

1. Düzenleyicisinin tek taraflı kararıyla ödenmesi durdurulmuş çek. 2. Bir yetke tarafından el konulan çek. krş. bloke çek


durdurulan çek için benzer kelimeler


durdurulan çek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'd', 'u', 'r', 'u', 'l', 'a', 'n', ' ', 'ç', 'e', 'k', şeklindedir.
durdurulan çek kelimesinin tersten yazılışı keç nalurudrud diziliminde gösterilir.