durgunluk tezi

durgunluk tezi

bk. durgunluk savı


durgunluk tezi için benzer kelimeler


durgunluk tezi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'g', 'u', 'n', 'l', 'u', 'k', ' ', 't', 'e', 'z', 'i', şeklindedir.
durgunluk tezi kelimesinin tersten yazılışı izet kulnugrud diziliminde gösterilir.