düş kırıklığına uğramak

düş kırıklığına uğramak

beklediği sonucu alamamak: “Uğradığı düş kırıklığı adımlarına yansıyan sünepe bir adam.” -A. Ümit.


düş kırıklığına uğramak için benzer kelimeler


düş kırıklığına uğramak, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'k', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'u', 'ğ', 'r', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
düş kırıklığına uğramak kelimesinin tersten yazılışı kamarğu anığılkırık şüd diziliminde gösterilir.