düzgünleştirme kısıtları

düzgünleştirme kısıtları İng. smoothness constraints

düzgünleştirme kısıtları için benzer kelimeler


düzgünleştirme kısıtları, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'g', 'ü', 'n', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', ' ', 'k', 'ı', 's', 'ı', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
düzgünleştirme kısıtları kelimesinin tersten yazılışı ıraltısık emritşelnügzüd diziliminde gösterilir.