eşdeğişirlik kısıtları sınaması

eşdeğişirlik kısıtları sınaması İng. covariance restrictions test

eşdeğişirlik kısıtları sınaması için benzer kelimeler


eşdeğişirlik kısıtları sınaması, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'k', 'ı', 's', 'ı', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', ' ', 's', 'ı', 'n', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
eşdeğişirlik kısıtları sınaması kelimesinin tersten yazılışı ısamanıs ıraltısık kilrişiğedşe diziliminde gösterilir.