eşdeğişirlik

eşdeğişirlik İng. covariance

eşdeğişirlik için benzer kelimeler


eşdeğişirlik, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
eşdeğişirlik kelimesinin tersten yazılışı kilrişiğedşe diziliminde gösterilir.