eşdeğişirlik dizeyi

eşdeğişirlik dizeyi İng. covariance matrix

eşdeğişirlik dizeyi için benzer kelimeler


eşdeğişirlik dizeyi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'd', 'i', 'z', 'e', 'y', 'i', şeklindedir.
eşdeğişirlik dizeyi kelimesinin tersten yazılışı iyezid kilrişiğedşe diziliminde gösterilir.