eşit ilgileşimli blok köşegenel eşdeğişirlik dizeyi

eşit ilgileşimli blok köşegenel eşdeğişirlik dizeyi İng. equicorrelated block diagonal covariance matrix

eşit ilgileşimli blok köşegenel eşdeğişirlik dizeyi için benzer kelimeler


eşit ilgileşimli blok köşegenel eşdeğişirlik dizeyi, 51 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 't', ' ', 'i', 'l', 'g', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'b', 'l', 'o', 'k', ' ', 'k', 'ö', 'ş', 'e', 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', ' ', 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'd', 'i', 'z', 'e', 'y', 'i', şeklindedir.
eşit ilgileşimli blok köşegenel eşdeğişirlik dizeyi kelimesinin tersten yazılışı iyezid kilrişiğedşe lenegeşök kolb ilmişeligli tişe diziliminde gösterilir.