yanaşık değişirlik eşdeğişirlik dizeyi

yanaşık değişirlik eşdeğişirlik dizeyi İng. asymptotic variance-covariance matrix

yanaşık değişirlik eşdeğişirlik dizeyi için benzer kelimeler


yanaşık değişirlik eşdeğişirlik dizeyi, 38 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 'a', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'd', 'i', 'z', 'e', 'y', 'i', şeklindedir.
yanaşık değişirlik eşdeğişirlik dizeyi kelimesinin tersten yazılışı iyezid kilrişiğedşe kilrişiğed kışanay diziliminde gösterilir.