hata eşdeğişirlik dizeyi

hata eşdeğişirlik dizeyi İng. error covariance matrix

hata eşdeğişirlik dizeyi için benzer kelimeler


hata eşdeğişirlik dizeyi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 't', 'a', ' ', 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'd', 'i', 'z', 'e', 'y', 'i', şeklindedir.
hata eşdeğişirlik dizeyi kelimesinin tersten yazılışı iyezid kilrişiğedşe atah diziliminde gösterilir.