çapraz eşdeğişirlik

çapraz eşdeğişirlik İng. cross-covariance

çapraz eşdeğişirlik için benzer kelimeler


çapraz eşdeğişirlik, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'p', 'r', 'a', 'z', ' ', 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
çapraz eşdeğişirlik kelimesinin tersten yazılışı kilrişiğedşe zarpaç diziliminde gösterilir.