çapraz eşdeğişirlik fonksiyonu

çapraz eşdeğişirlik fonksiyonu İng. cross-covariance function

çapraz eşdeğişirlik fonksiyonu için benzer kelimeler


çapraz eşdeğişirlik fonksiyonu, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'p', 'r', 'a', 'z', ' ', 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
çapraz eşdeğişirlik fonksiyonu kelimesinin tersten yazılışı unoyisknof kilrişiğedşe zarpaç diziliminde gösterilir.