eşitlik kısıtları

eşitlik kısıtları İng. equality restrictions

eşitlik kısıtları için benzer kelimeler


eşitlik kısıtları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 't', 'l', 'i', 'k', ' ', 'k', 'ı', 's', 'ı', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
eşitlik kısıtları kelimesinin tersten yazılışı ıraltısık kiltişe diziliminde gösterilir.