alt küme kısıtları

alt küme kısıtları İng. subset restrictions

alt küme kısıtları için benzer kelimeler


alt küme kısıtları, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', ' ', 'k', 'ı', 's', 'ı', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
alt küme kısıtları kelimesinin tersten yazılışı ıraltısık emük tla diziliminde gösterilir.