açık alt küme

açık alt küme İng. open subset

Bir kümenin alt kümesi olan açık küme.


açık alt küme için benzer kelimeler


açık alt küme, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'l', 't', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
açık alt küme kelimesinin tersten yazılışı emük tla kıça diziliminde gösterilir.