alt küme

alt küme İng. subset
alt küme İng. subset

alt küme için benzer kelimeler


alt küme, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
alt küme kelimesinin tersten yazılışı emük tla diziliminde gösterilir.