düzyazı şiir

düzyazı şiir Osm. mensur şiir

Genel olarak, ölçü ve uyak koşuluna bağlı olmayan şiir.


düzyazı şiir için benzer kelimeler


düzyazı şiir, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'y', 'a', 'z', 'ı', ' ', 'ş', 'i', 'i', 'r', şeklindedir.
düzyazı şiir kelimesinin tersten yazılışı riiş ızayzüd diziliminde gösterilir.