kırsal şiir

kırsal şiir Fr. poésie pastorale

Kır ve çoban yaşayışını konu alan, bu yaşayışla ilgili özel terimlere yer vermesi ve çoğu kez gerçekçi bir nitelik taşıması dolayısıyla öğretici yazın alanına giren kır şiirlerine verilen genel ad.


kırsal şiir için benzer kelimeler


kırsal şiir, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 's', 'a', 'l', ' ', 'ş', 'i', 'i', 'r', şeklindedir.
kırsal şiir kelimesinin tersten yazılışı riiş lasrık diziliminde gösterilir.