serbest şiir

serbest şiir Osm. serbest nazım

Ölçü, uyak gibi bağlardan sıyrılmış şiir.


serbest şiir için benzer kelimeler


serbest şiir, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 'b', 'e', 's', 't', ' ', 'ş', 'i', 'i', 'r', şeklindedir.
serbest şiir kelimesinin tersten yazılışı riiş tsebres diziliminde gösterilir.