mensur şiir

mensur şiir

a. ed. Şiir yönü ağır basan düz yazı, şiirce.


mensur şiir için benzer kelimeler


mensur şiir, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'n', 's', 'u', 'r', ' ', 'ş', 'i', 'i', 'r', şeklindedir.
mensur şiir kelimesinin tersten yazılışı riiş rusnem diziliminde gösterilir.