içsel şiir

içsel şiir Fr. poésie lyrique

1. (Eski Yunanlılarda) lir çalarak okunan koşuk. 2. Kişinin kendi duygularını coçkun bir dille anlatan koşuk.


içsel şiir için benzer kelimeler


içsel şiir, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 's', 'e', 'l', ' ', 'ş', 'i', 'i', 'r', şeklindedir.
içsel şiir kelimesinin tersten yazılışı riiş lesçi diziliminde gösterilir.