edilgen kahraman

edilgen kahraman İng. passıve hero

Başka oyun kişilerinin etkisiyle hareket eden baş oyun kişisi.


edilgen kahraman İng. passive heros

Bir oyun içinde başka oyun kişilerine uyan, onların hareketleriyle harekete geçen baş oyuncu.


edilgen kahraman için benzer kelimeler


edilgen kahraman, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'd', 'i', 'l', 'g', 'e', 'n', ' ', 'k', 'a', 'h', 'r', 'a', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
edilgen kahraman kelimesinin tersten yazılışı namarhak neglide diziliminde gösterilir.