elcek

elcek

1.bk. ellik (I)-1. 2. Eli korumak için ele takılan ya da alınan kanca gibi bir araç. 3.bk. ellik (I)-2.


elcek

1. Tırpanın el ile tutulan yeri. 2. Bulgur taşında elle tutulan yer. 3. Kapının tutacak yeri. 4. Harman aygıtını çevirmek için kullanılan kol. 5.bk. elicek (I)-1. 6.bk. elicek (I)-2. 7. Sapanın elle tutulan ye ri.


elcek

Kuvvetsiz, zayıf kadın.


elcek

Yağ eritmeye yarayan küçük kap.


elcek

Küçük çekiç.


elcek

İplik bükülen çıkrığın el ile tutulan yeri.


elcek

El değirmenini çevirmek için el ile tutulan yer.


elcek

Eldiven.


elcek

Ekin biçerken sol elin parmaklarına geçirilen, eldiven şeklinde tahtadan yapılan bir araç.


elcek

Eldiven, ellik.


elcek

Eldiven (Çayağzı)


elcek Fr. poignée

Hızkeserleri ve yönelteci işletmek için kullanılan el sapları.

I) [elçek (I), elecek -2, elecek -3, enek -1] : 1. Tırpanın, sobanın toprak sürülürken elle tutulan kısmı. (Aşağıdinek *Şarkikaraağaç, Akçaşar *Yalvaç, Senirköyü, Sincanlı -Isparta; Kırçiçeği *Susuz -Kars) [elçek (I)] : (Buruncuk *Yerköy -Yozgat; Yenikent *Aksaray -Niğde) [elecek -3] : (Kandilli *Bozüyük -Bilecik) [enek -1] : (*Mudurnu -Bolu; Gürmedere *Fethiye -Muğla) 2. Çıkrık kolu. (Gölbaşı *Çankaya -Ankara) [elecek -2] : (Gedikli *Şarkikaraağaç -Isparta)

II) [elçek (II) -1, elçik (II)] 1. Yün eldiven, (Yenikent *Aksaray -Niğde) [elçek (II) -1] : (Laçin -Eskişehir) [elçik (II)] : (Nudra *Şarkikaraağaç -Isparta) 2. Gelin eldiveni. (Çarıksaray *Şarkikaraağaç -Isparta)


elcek

Eldiven.


elcek için benzer kelimeler


elcek, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'c', 'e', 'k', şeklindedir.
elcek kelimesinin tersten yazılışı kecle diziliminde gösterilir.