elcek taşı

elcek taşı

Haşhaş, tuz vb. şeyleri ezmek için kullanılan, taştan yapılmış araç.


elcek taşı için benzer kelimeler


elcek taşı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'c', 'e', 'k', ' ', 't', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
elcek taşı kelimesinin tersten yazılışı ışat kecle diziliminde gösterilir.