elektriksel çekim

elektriksel çekim İng. electrical attraction

Karşıt imli elektrik yükleri arasındaki Coulomb yasası ile belirlenen çekim kuvveti.


elektriksel çekim için benzer kelimeler


elektriksel çekim, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'e', 'k', 't', 'r', 'i', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
elektriksel çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç leskirtkele diziliminde gösterilir.