elektromanyetik mercek

elektromanyetik mercek İng. electromagnetic lens

Elektron mikroskobunda havası boşaltılmış bir kolonda bulunan ve akım verildiğinde, elektronların geçişi sırasında, oküler, objektif ya da kondansör merceklerinin görevini yapan manyetik mercekler.


elektromanyetik mercek için benzer kelimeler


elektromanyetik mercek, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'e', 'k', 't', 'r', 'o', 'm', 'a', 'n', 'y', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 'm', 'e', 'r', 'c', 'e', 'k', şeklindedir.
elektromanyetik mercek kelimesinin tersten yazılışı kecrem kiteynamortkele diziliminde gösterilir.