eleştirme

eleştirme

a. Eleştirmek işi, tenkit: “Eleştirme her okurun, her seyircinin başlıca hakkıdır.” -N. Ataç.


eleştirme İng. critique

Bir görüş, kanı ya da verinin yargılanarak çözümlenmesi.


eleştirme için benzer kelimeler


eleştirme, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
eleştirme kelimesinin tersten yazılışı emritşele diziliminde gösterilir.