kuralcı eleştirme

kuralcı eleştirme Fr. Critique dogmatique

İzlenimci eleştirmeye karşıt olarak belli bir takım kurallara göre yapılan eleştirme.


kuralcı eleştirme için benzer kelimeler


kuralcı eleştirme, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', 'c', 'ı', ' ', 'e', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
kuralcı eleştirme kelimesinin tersten yazılışı emritşele ıclaruk diziliminde gösterilir.