eli ağzına varmamak

eli ağzına varmamak

1. Bir işi çok çabuk yapıp bitirmek. 2. Üzüntü nedeniyle hiç bir iş yapamamak.


eli ağzına varmamak

İş tutamamak, fakir düşmek.


eli ağzına varmamak için benzer kelimeler


eli ağzına varmamak, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'i', ' ', 'a', 'ğ', 'z', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'v', 'a', 'r', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
eli ağzına varmamak kelimesinin tersten yazılışı kamamrav anızğa ile diziliminde gösterilir.