eli varmamak (veya gitmemek)

eli varmamak (veya gitmemek)

bir işi yapmaya gönlü razı olmamak: “Temiz yere kolay çöp atamazsınız. Eliniz varmaz.” -H. Taner.


eli varmamak (veya gitmemek) için benzer kelimeler


eli varmamak (veya gitmemek), 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'i', ' ', 'v', 'a', 'r', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
eli varmamak (veya gitmemek) kelimesinin tersten yazılışı )kememtig ayev( kamamrav ile diziliminde gösterilir.