eli ayağı buz kesilmek (veya tutmamak)

eli ayağı buz kesilmek (veya tutmamak)

güçsüz, dermansız kalmak: “Bu hâli biraz yapmacık da olsa şimdi ben de şaşırmış, elim ayağım buz kesilmişti.” -O. C. Kaygılı.


eli ayağı buz kesilmek (veya tutmamak) için benzer kelimeler


eli ayağı buz kesilmek (veya tutmamak), 38 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'i', ' ', 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'b', 'u', 'z', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'l', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 't', 'u', 't', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
eli ayağı buz kesilmek (veya tutmamak) kelimesinin tersten yazılışı )kamamtut ayev( kemlisek zub ığaya ile diziliminde gösterilir.