elmabaş

elmabaş

a. (elma'baş) hay. b. Tepeli dalgıç.


elmabaş

1. Kırmızı başlı, eti yenebilen, ördek cinsinden bir kuş. 2. Kırmızı başlı, büyük bir çeşit arı, eşek arısı.


elmabaş

bk. tepeli dalgıç


elmabaş için benzer kelimeler


elmabaş, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'm', 'a', 'b', 'a', 'ş', şeklindedir.
elmabaş kelimesinin tersten yazılışı şabamle diziliminde gösterilir.