endüktif eşleşmiş-plazma (ICP) spektroskopisi

endüktif eşleşmiş-plazma (ICP) spektroskopisi İng. inductively coupled plasma (ICP)

Madde türlerinin emisyon spektrumunu uyarmak için bir argon plazmanın kullanıldığı yöntem.


endüktif eşleşmiş-plazma (ICP) spektroskopisi için benzer kelimeler


endüktif eşleşmiş-plazma (ICP) spektroskopisi, 45 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'n', 'd', 'ü', 'k', 't', 'i', 'f', ' ', 'e', 'ş', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'i', 'ş', '-', 'p', 'l', 'a', 'z', 'm', 'a', ' ', '(', 'I', 'C', 'P', ')', ' ', 's', 'p', 'e', 'k', 't', 'r', 'o', 's', 'k', 'o', 'p', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
endüktif eşleşmiş-plazma (ICP) spektroskopisi kelimesinin tersten yazılışı isipoksortkeps )PCI( amzalp-şimşelşe fitküdne diziliminde gösterilir.