gama ışın spektroskopisi

gama ışın spektroskopisi İng. gamma ray spectroscopy

Radyoaktif çekirdekten yayılan gama ışınlarının kullanıldığı bir analitik teknik. Gama ışınlarının spektrumu ve bağıl şiddeti, ışınları yayan radyo çekirdeği tanımladığında elementlerin kantitatif tayininde ve radyoaktif bozunma hızlarının belirlenmesinde kullanılır.


gama ışın spektroskopisi için benzer kelimeler


gama ışın spektroskopisi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'm', 'a', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 'n', ' ', 's', 'p', 'e', 'k', 't', 'r', 'o', 's', 'k', 'o', 'p', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
gama ışın spektroskopisi kelimesinin tersten yazılışı isipoksortkeps nışı amag diziliminde gösterilir.